1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Quy trình xử lý thu chi tiền thi hành án

Quy trình xử lý thu chi tiền thi hành án

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Thu tiền tạm ứng án phí, tạm thu THA (căn cứ yêu cầu thu), …

Nợ TK 111, 112: Thu được tiền THA bằng tiền mặt, tiền gửi

Có TK 337: Các khoản tạm giữ chờ xử lý​

b. Kết chuyển tiền tạm thu, tạm ứng án phí… theo đề xuất của CHV mẫu C17-THA, kế toán

Nợ TK 337: Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 333: Các khoản nộp NSNN

Có TK 331: Các khoản phải trả đương sự

c. Trường hợp thu tiền THA (theo đơn, thu án phí), căn cứ biên lai thu tiền của CHV, kế toán lập phiếu thu, hạch toán:

Nợ TK 111, 112: Thu được tiền THA bằng tiền mặt, tiền gửi

Có TK 333: Các khoản nộp NSNN

Có TK 331: Các khoản phải trả đương sự

d. Thực hiện nộp, chi trả các khoản THA theo đề xuất của CHV

Nợ TK 333: Các khoản nộp NSNN

Nợ TK 331: Các khoản phải trả đương sự

Có TK 111, 112

e. Trường hợp chi trả đương sự bằng gửi bưu điện

Khi có đề xuất của CHV, kế toán thực hiện chi trả qua bưu điện

 • Chi xuất quỹ cho thủ quỹ mang đi gửi bưu điện hạch toán:

Nợ TK 138: Các khoản phải thu

Có TK 112: Tiền gửi

 • Căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán:

Nợ TK 331: Các khoản phải trả đương sự (số tiền phải trả)

Có TK 138: Các khoản phải thu

 • Trường hợp bưu điện trả đương sự nhưng đương sự không nhận, bưu điện trả lại, kế toán nhập quỹ

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 338: Các khoản phải trả

 • Khi trả cho đương sự hạch toán:

Nợ TK 338: Các khoản phải trả

Có TK 111,112: Tiền mặt, tiền gửi

f. Trường hợp hết thời hiệu đương sự không nhận

 • Căn cứ đề xuất của CHV kế toán làm thủ tục sung công

Nợ TK 331: Số tiền sung công

Có TK 333: Các khoản nộp NSNN

 • Kế toán làm thủ tục nộp NSNN

Nợ TK 333: Các khoản nộp NSNN

Có TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi

g. Trường hợp đương sự không nhận tiền THA, kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định

 • Theo đề xuất của CHV, kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm:

Nợ TK 113: Tiền đang chuyển

Có TK 1111: Tiền mặt

 • Nhập quỹ sổ tiết kiệm:

Nợ TK 1114: Chứng chỉ có giá

Có TK 113: Tiền đang chuyển

 • Theo đề xuất CHV, kế toán làm thủ tục xuất sổ tiết kiệm rút tiền mặt:

Nợ TK 113: Tiền đang chuyển

Có TK 1114: Chứng chỉ có giá

 • Nhập số tiền rút về nhập quỹ:

Nợ TK 111: Tiền mặt (cả gốc và lãi)

Có TK 113: Tiền đang chuyển (Tiền gốc)

Có TK 3388: Khoản tiền lãi của số tiền gốc là tiền được THA

 • Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lãi trong trường hợp tiền thi hành án được gửi tiết kiệm, ghi

Nợ TK 331: Các khoản phải trả đương sự (Tiền gốc)

Nợ TK 338: Các khoản phải trả khác (3388) (Tiền lãi tiết kiệm)

Có TK 111: Tiền mặt 

h. Trường hợp bán tài sản nhưng chưa giao được , kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định

 • Theo đề xuất của CHV, kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm:

Nợ TK 113: Tiền đang chuyển

Có TK 1111: Tiền mặt

 • Nhập quỹ sổ tiết kiệm:

Nợ TK 1114: Chứng chỉ có giá

Có TK 113: Tiền đang chuyển

 • Theo đề xuất CHV, kế toán làm thủ tục xuất sổ tiết kiệm rút tiền mặt

Nợ TK 113: Tiền đang chuyển

Có TK 1114: Chứng chỉ có giá

 • Nhập số tiền rút về nhập quỹ

Nợ TK 111: Tiền mặt (cả gốc và lãi)

Có TK 113: Tiền đang chuyển (tiền gốc)

Có TK 3376: Khoản tiền lãi của số tiền gốc là tiền được THA

2. Hướng dẫn trên phần mềm

a. Thu tiền tạm ứng án phí, tạm thu THA (căn cứ yêu cầu thu), …

 1. Thu bằng tiền mặt xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Thu bằng tiền gửi xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

b. Kết chuyển tiền tạm thu, tạm ứng án phí… theo đề xuất của CHV mẫu C17-THA, kế toán

 1. Các khoản phải nộp NSNN xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Các khoản phải trả đương sự xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

c. Trường hợp thu tiền THA (theo đơn, thu án phí), căn cứ biên lai thu tiền của CHV, kế toán lập phiếu thu

 1. Thu bằng tiền mặt xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Thu bằng tiền gửi xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

d. Thực hiện nộp, chi trả các khoản THA theo đề xuất của CHV

 1. Chi bằng tiền mặt trả đương sự xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Chi bằng tiền mặt nộp NSNN xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Chi bằng tiền gửi trả đương sự xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Chi bằng tiền gửi nộp NSNN xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

e. Trường hợp chi trả đương sự bằng gửi bưu điện

Khi có đề xuất của CHV, kế toán thực hiện chi trả qua bưu điện

 1. Chi xuất quỹ cho thủ quỹ mang đi gửi bưu điện hạch toán xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 2. Căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 3. Trường hợp bưu điện trả đương sự nhưng đương sự không nhận, bưu điện trả lại, kế toán nhập quỹ xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 4. Khi trả cho đương sự hạch toán xem hướng dẫn chi tiết tại đây

f. Trường hợp hết thời hiệu đương sự không nhận

 1. Căn cứ đề xuất của CHV kế toán làm thủ tục sung công xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 2. Kế toán làm thủ tục nộp NSNN bằng tiền mặt xem hướng dẫn chi tiết tại đây, nộp bằng tiền gửi xem hướng dẫn chi tiết tại đây

g. Trường hợp đương sự không nhận tiền THA, kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

h. Trường hợp bán tài sản nhưng chưa giao được, kế toán làm thủ tục gửi tiết kiệm theo quy định

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY