Phục hồi dữ liệu

Cho phép phục hồi dữ liệu kế toán từ tệp đã sao lưu, trường hợp anh/chị muốn lấy lại dữ liệu do một số nguyên nhân: Máy tính cài lại win, chuyển dữ liệu sang một máy tính khác…

Lưu ý: Để phục hồi được dữ liệu, anh/chị cần sao lưu dữ liệu kế toán trước.

1. Anh/Chị kiểm tra trên máy tính có file dữ liệu có định dạng đuôi file .mbk.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

3. Vào Tệp\Phục hồi dữ liệu.

4. Nhấn Tiếp tục.

5. Chọn Máy chủ chứa các bản sao lưu cần phục hồi.

6. Tích chọn Chọn từ tệp sao lưu bất kỳ để chọn file sao lưu. Nhấn Tiếp tục.

7. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn đến đường dẫn chứa tệp sao lưu.

8. Chọn tệp sao lưu cần phục hồi (file có đuôi .mbk). Nhấn Đồng ý.

9. Nhập tên dữ liệu kế toán phục hồi. Ví dụ Panda2021.

10. Tích chọn vào ô Đường dẫn.

11. Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đường dẫn chứa tệp phục hồi.

12. Nhấn Thực hiện.

13. Chương trình hiển thị phục hồi dữ liệu thành công.

14. Đăng nhập để làm việc với dữ liệu vừa phục hồi.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support