1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tổng hợp báo cáo tài chính

Tổng hợp báo cáo tài chính

Chức năng này cho phép đơn vị thi hành án cấp trên tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn Kỳ báo cáo, Năm báo cáo, Tên đơn vị.

4. Lần lượt chọn các báo cáo để nhập số liệu.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nhập số liệu cho báo cáo.

7. Nhấn Tính số liệu để phần mềm tự động tính số liệu trên báo cáo.

8. Nhấn Cập nhật để hoàn thành thao tác thêm mới báo cáo của một đơn vị.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support