Thiết lập thông tin hệ thống

Phần mềm MISA Panda.NET 2021 có chức năng Tuỳ chọn hệ thống cho phép thiết lập một số tuỳ chọn có tính ngầm định trong chương trình khi nhập số liệu hoặc khi xem báo cáo kế toán. Những tuỳ chọn này bao gồm:

  1. Tùy chọn chung
  2. Thông tin đơn vị
  3. Người ký
  4. Thiết lập cảnh báo
  5. Định dạng số
  6. Báo cáo
  7. Sao lưu
Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support