Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Hệ thống, chọn Ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô.

2. Chọn Khoảng thời gian cần ghi sổ/bỏ ghi sổ, chọn Từ ngày, Đến ngày.

3. Tích chọn/bỏ tích chọn các chứng từ thuộc phân hệ sổ cái, tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tài sản – tang vật.

4. Có thể ấn Chọn tất để chọn/bỏ chọn tất cả phân hệ.

5. Ấn Ghi sổ để thực hiện ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn, hoặc ấn Bỏ ghi để bỏ ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support