Nhóm người dùng

Vào menu Hệ thống\Nhóm người dùng.

Thêm/Sửa nhóm người dùng

Cho phép thêm mới nhóm người dùng vào hệ thống.

1. Nhấn Thêm hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N.

2. Trên thanh công cụ xuất hiện hộp thoại gồm 5 trang. Khai báo các thông tin:

3. Thông tin chung:

  • Tên nhóm: khai báo tên nhóm người dùng
  • Diễn giải: khai báo các thông tin chi tiết về nhóm người dùng.
  • Tên tắt: tên viết tắt của nhóm người dùng. Có thể chọn Đổi tên tắt để đổi tên.
  • Hiệu lực từ ngày: Thời gian mà nhóm người dùng bắt đầu có hiệu lực với những vai trò được chọn.

4. Để sửa thông tin nhóm người dùng, chọn nhóm người dùng cần sửa. Nhấn Sửa trên thanh công cụ. Thực hiện tương tự Thêm nhóm người dùng.

Xóa nhóm người dùng

1. Để xóa 1 nhóm người dùng ra khỏi danh sách, chọn nhóm người dùng muốn xóa. Nhấn Xóa trên thanh công cụ.

2. Chương trình xuất hiện cảnh báo Bạn có thực sự muốn xóa đối tượng đã chọn? Nhấn .

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support