1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Thiết lập báo cáo tài chính

Thiết lập báo cáo tài chính

Cho phép NSD thiết lập lại công thức cho báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án, Báo cáo tình hình thi hành án,… khi có sự thay đổi.

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính.

2. Chọn báo cáo tài chính cần thiết lập lại công thức.

3. Thiết lập lại công thức tương ứng với từng chỉ tiêu.

4. Nhấn Cất&Đóng.

5. Ngoài ra, có thể nhấn Phục hồi để khôi phục lại công thức mặc định ban đầu.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support