Chi trả tiền cho đương sự

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Khi chi trả tiền cho đương sự, ghi:

Nợ TK 131, 331, 337,…

Có TK 111 Tiền mặt

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

  • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
  • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6.  Nhấn Thực hiện để in.

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support