Quyết định thi hành án

Quyết định thi hành án là thông tin bắt buộc nhập khi nhập các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ thi hành án. Vì vậy, trước khi nhập liệu, anh/chị cần khai báo các thông tin quyết định thi hành án.

1. Vào menu Danh mục\Quyết định thi hành án.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chung:

  • Nhập Số QĐ.

Lưu ý nên khai báo số quyết định theo quy tắc để dễ dàng trong việc tìm kiếm. 

Quy ước như sau: <001><THA-Loại quyết định>/<Năm>

Ví dụ: 001/THA-CD/2020

  • Ngày QĐ, Loại QĐ, Nhóm QĐ, Tên QĐ được mặc định sẵn, anh/chị có thể sửa lại…

4. Tại tab Chấp hành viên:

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn các chấp hành viên có liên quan đến quyết định thi hành án.
  • Hoặc nếu chưa khai báo chấp hành viên trước đó thì đặt chuột vào dòng Chấp hành viên, nhấn F9 để khai báo.

Xem hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh Chấp hành viên. Nhập từ khóa tìm kiếm, chọn Chấp hành viên trên danh sách tìm kiếm và nhấn Đồng ý.

5. Chọn tab Người phải thi hành án để chọn đối tượng phải thi hành án.

Chọn đối tượng phải thi hành án tương tự như với Chấp hành viên.

6. Chọn tab Người được thi hành án để chọn các đối tượng được thi hành án.

Chọn đối tượng được thi hành án tương tự như với Chấp hành viên.

7. Chọn tab Tất cả để xem tất cả các đối tượng có liên quan tới quyết định thi hành án.

8. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support