Khi trả cho đương sự

1. Định khoản:

Khi trả cho đương sự hạch toán:

Nợ TK 338 Các khoản phải trả khác

Có TK 111 Tiền mặt

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

  • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
  • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6.  Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY