1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Sổ cái
  6. Căn cứ đề xuất của CHV kế toán làm thủ tục sung công

Căn cứ đề xuất của CHV kế toán làm thủ tục sung công

1. Định khoản:

Quá thời hiệu quy định, nếu người được thi hành án không đến nhận tiền, cơ quan Thi hành án ra Quyết định tịch thu sung công số tiền, ghi:

Nợ TK 331 Số tiền sung công

Có TK 333 Các khoản nộp NSNN

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Diễn giải, Chứng từ.

4. Nhập Số CT gốc, Ngày CT gốc, TK Nợ, TK Có, Loại giá trị, Loại tiền, Tỷ giá, Nguyên tệ.

5. Chọn Quyết định.

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.
  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In để in chứng từ liên quan. Ví dụ Chứng từ chung.

7. Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support