1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 5. Sổ cái
 6. Chi phí cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại trừ vào tiền bán tài sản

Chi phí cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại trừ vào tiền bán tài sản

1. Định khoản:

Chi phí cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại trừ vào tiền bán tài sản, ghi:

Nợ TK 3371 Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án

Có TK 1311 Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển:

 • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
 • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
 • Nhập Số lượng, Đơn giá.
 • Chọn Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support