Chuyển khoản trả cho các đối tượng được thi hành án

1. Ðịnh khoản

Chuyển khoản trả cho các đối tượng được thi hành án, ghi:

Nợ TK 331                Các khoản phải trả đương sự

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/12/2020 chuyển tiền hoàn trả đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số tiền: 4.000.000 đồng

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support