Rút tiền gửi Thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ

1. Ðịnh khoản

Rút tiền gửi thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111            Tiền mặt​
 
Có TK 112   Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ 1: Ngày 20/10/2020 rút tiền gửi thi hành án từ kho bạc về nhập quỹ, số tiền: 10.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền.
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support