1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Kế toán tiền gửi ngân hàng
  6. Phát hành Séc
  7. Chuyển khoản trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối tượng phải thi hành án và những người có quyền lợi liên quan

Chuyển khoản trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối tượng phải thi hành án và những người có quyền lợi liên quan

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 337               Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 26/12/2020 trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối tượng Cao Việt Cường, số tiền 2.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền.
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support