Nộp tiền tịch thu sung công bằng chuyển khoản

1. Ðịnh khoản

Nộp tiền tịch thu sung công bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 333                Các khoản phải nộp nhà nước

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/12/2020, tịch thu tiền sung quỹ nhà nước, số tiền: 8.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền.
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support