Nộp tiền tịch thu sung công bằng chuyển khoản

1. Ðịnh khoản

Nộp tiền tịch thu sung công bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 333                Các khoản phải nộp nhà nước

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/12/2020, tịch thu tiền sung quỹ nhà nước, số tiền: 8.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền.
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY