1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 5. Sổ cái
 6. Số tiền tạm thu phải trả cho đương sự theo quyết định thi hành án

Số tiền tạm thu phải trả cho đương sự theo quyết định thi hành án

1. Định khoản:

Số tiền tạm thu phải trả cho đương sự theo quyết định thi hành án, ghi:

Nợ TK 3372 Khoản tạm ứng do cơ quan công an chuyển sang

Có TK 33111 Các khoản tạm thu hoàn trả cho đương sự (Phải trả tiền)

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển:

 • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
 • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
 • Nhập Số lượng, Đơn giá.
 • Chọn Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support