1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Kế toán tiền gửi ngân hàng
  6. Nộp tiền vào tài khoản
  7. Thu tiền Thi hành án ( theo đơn, thu án phí), căn cứ biên lai thu tiền của CHV bằng tiền gửi ngân hàng

Thu tiền Thi hành án ( theo đơn, thu án phí), căn cứ biên lai thu tiền của CHV bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Các khoản thu tiền THA bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112           Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
Có TK 333  Các khoản nộp NSNN​
Có TK 331  Các khoản phải trả Đương sự​
2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 20/10/2020, thu tiền bồi thường của Công ty TNHH SX và TM Hoàng Anh, số tiền: 200.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.


Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support