Thu phí Thi hành án bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 112              Thu phí THA bằng tiền gửi ngân hàng

Có TK 1312   Số phí THA ản phải thu

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền
.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY