Thu tiền bán tài sản Thi hành án bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Trường hợp 1: Thu được tiền ngay tại thời điểm bán tài sản

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 337    Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)​

Trường hợp 2: Tại thời điểm bán tài sản chưa thu được tiền ngay, khi thu được tiền ghi:

Nợ TK 112            Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 138   Phải thu khác

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/10/2020, thu tiền bán tài sản thi hành án, số tiền: 5.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

 
2. Nhấn Thêm.
 
 
3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.
 

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

 
4. Nhấn Cất.
 
 
5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.
 


Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support