Thu tiền bán tài sản Thi hành án bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Trường hợp 1: Thu được tiền ngay tại thời điểm bán tài sản

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 337    Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)​

Trường hợp 2: Tại thời điểm bán tài sản chưa thu được tiền ngay, khi thu được tiền ghi:

Nợ TK 112            Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 138   Phải thu khác

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/10/2020, thu tiền bán tài sản thi hành án, số tiền: 5.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

 
2. Nhấn Thêm.
 
 
3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.
 

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

 
4. Nhấn Cất.
 
 
5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.
 


Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY