Các khoản tạm giữ chờ xử lý thu bằng tiền mặt nhập quỹ

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án, thu tiền bán tài sản thi hành án bằng tiền mặt nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt​
Có TK 337 Các khoản tạm giữ chờ xử lý​
 
2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.


2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

  • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

  • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

Lưu ý: Chọn TK Có (3371,3375,3376,…) tương ứng với nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị.


4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support