1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Chủ đề thường gặp
 4. Quy trình hạch toán nghiệp vụ
 5. Quy trình các trường hợp Thi hành án khác bằng tài sản (Trả lại tài sản, sung công…)

Quy trình các trường hợp Thi hành án khác bằng tài sản (Trả lại tài sản, sung công…)

1. Ðịnh khoản

a. Nhận được tài sản, vật chứng do cơ quan chuyển cho cơ quan THA tạm giữ, các đối tượng phải THA giao nộp…

Nợ TK 114            Tài sản, vật chứng

Có TK 366   Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

b. Xác định tài sản phải trả đương sự, trả lại tài sản…

Nợ TK 366           Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

Có TK 331  Các khoản phải trả đương sự

c. Xác định tài sản chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

Nợ TK 366           Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

Có TK 333  Các khoản phải trả đương sự

d. Xuất kho trả lại tài sản,…

Nợ TK 331            Các khoản phải trả đương sự

Có TK 114   Tài sản, vật chứng

e. Xuất kho tài sản chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

Nợ TK 333            Các khoản phải nộp Nhà nước

Có TK 114   Tài sản, vật chứng

f. Xuất kho tài sản, vật chứng sau khi bán đấu giá hoặc trả lại tài sản không thể xử lý để THA được.

Nợ TK 366           Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

Có TK 114  Tài sản, vật chứng

Lưu ý phân biệt:
– Khi nào thì chuyển từ 366 –> 331 –> 114 (căn cứ vào QĐ THA)
– Khi nào thì chuyển từ 366 –> 114 (khi các tài sản xuất bán hoặc Tài sản đó không thể bán để THA thì trả lại cho đương sự)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Nhận được tài sản, vật chứng do cơ quan chuyển cho cơ quan THA tạm giữ, các đối tượng phải THA giao nộp…

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu nhập kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Xác định tài sản phải trả đương sự, trả lại tài sản…

 1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Xác định tài sản chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

 1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 4: Xuất kho trả lại tài sản,…

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Xuất kho tài sản chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 6: Xuất kho tài sản, vật chứng sau khi bán đấu giá hoặc trả lại tài sản không thể xử lý để THA được.

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support