Xuất kho tài sản, vật chứng chuyển cơ quan tài chính tịch thu, sung công…

1. Ðịnh khoản

Xuất kho tài sản, vật chứng chuyển cơ quan tài chính tịch thu, sung công…, ghi: 

Nợ TK 333            Các khoản nộp NSNN 

Có TK 114   Tài sản, vật chứng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 30/11/2020, Xuất kho vật chứng, tài sản để tịch thu sung công NSNN của Nguyễn Anh Tú theo QĐ THA số 25 ngày 30/11/2020

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu xuất.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support