1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Kế toán tài sản - tang vật
  6. Phiếu xuất kho
  7. Xuất tài sản, vật chứng trả cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về thi hành án hoặc trả cho đối tượng được thi hành án

Xuất tài sản, vật chứng trả cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về thi hành án hoặc trả cho đối tượng được thi hành án

1. Ðịnh khoản

Khi xuất kho tài sản, tang vật trả đương sự, ghi:

Nợ TK 331            Các khoản phải trả đương sự

        Có TK 114    Tài sản, vật chứng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu xuất.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support