Xuất kho tài sản bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá

1. Ðịnh khoản

Xuất kho tài sản bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá, ghi:

Nợ TK 366              Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ

Có TK 1143   Tài sản, vật chứng mang đi đấu giá

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu xuất.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support