1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Chủ đề thường gặp
 4. Quy trình hạch toán nghiệp vụ
 5. Quy trình nhận gói niêm phong đến khi mở niêm phong đối với vật chứng là tiền VNĐ

Quy trình nhận gói niêm phong đến khi mở niêm phong đối với vật chứng là tiền VNĐ

1. Ðịnh khoản

a. Khi nhận được gói niêm phong tiền là vật chứng bên công an giao nhận, căn cứ Biên bản giao nhận, hoặc lệnh nhập kho, ghi: 

Nợ TK 1141         Tài sản, vật chứng (bằng đúng số tiền trong biên bản).

Có TK 366  Giá trị tài sản, vật chứng

b. Căn cứ đề xuất của CHV, xuất kho gửi kho bạc, ghi:

Nợ 1142             Tài sản, vật chứng thuê gửi

Có 1141    Tài sản, vật chứng

c. Khi nhận lại gói niêm phong, ghi:

Nợ 1141              Tài sản, vật chứng

Có 1142     Tài sản, vật chứng thuê gửi

d. Xuất kho mở  gói niêm phong, ghi: 

Nợ TK 366            Giá trị tài sản, vật chứng

          Có TK 114   Tài sản, vật chứng

e. Căn cứ biên bản mở niêm phong, kế toán làm thủ tục viết phiếu thu nhập quỹ số tiền vật chứng, ghi: 

Nợ TK 111               Tiền mặt

 Có TK 3372   Khoản tạm giữ do công an chuyển sang

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khi nhận được gói niêm phong tiền là vật chứng bên công an giao nhận, căn cứ Biên bản giao nhận, hoặc lệnh nhập kho.

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu nhập kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Căn cứ đề xuất của CHV, xuất kho gửi kho bạc.

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Chuyển kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Khi nhận lại gói niêm phong.

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Chuyển kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 4: Xuất kho mở gói niêm phong.

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Căn cứ biên bản mở niêm phong, kế toán làm thủ tục viết phiếu thu nhập quỹ số tiền vật chứng.

 1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support