1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Xuất kho mở gói niêm phong

Xuất kho mở gói niêm phong

1. Ðịnh khoản

Xuất kho mở  gói niêm phong, kế toán hạch toán

Nợ TK 366            Giá trị tài sản, vật chứng

          Có TK 114  Tài sản, vật chứng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu xuất.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support