Xuất kho tài sản, vật chứng mang đi gửi

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc chuyển kho nội bộ các tài sản – tang vật của đơn vị

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 114             Tài sản, vật chứng (1142, 1143)

Có TK 114    Tài sản, vật chứng (1141)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Chuyển kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin trên chứng từ Chuyển kho nội bộ:

  • Người thực hiện, Thủ kho nhập, Thủ kho xuất, Diễn giải, Chứng từ.
  • Chọn Từ kho, TK kho đi được mặc định theo thông tin Từ kho (1141), TK kho đến được mặc định theo thông tin Đến kho (1142).
  • Nhập Số lượng, Đơn giá.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in Phiếu xuất chuyển kho.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support