Điều chỉnh giảm số lượng không điều chỉnh giá trị

1. Ví dụ

Ngày 30/12/2020, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản GPLX bị thừa 1 chiếc so với số liệu trên sổ sách.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Điều chỉnh tồn kho.

2. Chọn Kho tài sản tang vật có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê, Đối tượng.

3. Nhập Ngày kiểm kê, TK đ/c tăng, TK đ/c giảm.

4. Tại cột SL kiểm kê, gõ lại số lượng đúng, phần mềm tự tính số lượng chênh lệch.

6. Sau khi nhập xong, nhấn Điều chỉnh => Chương trình hiển thị thông báo “Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết“.

7. Nhấn Yes để xem phiếu xuất kho chương trình tự động sinh.

8. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

9. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY