1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Xác định tài sản phải trả đương sự, trả lại tài sản, chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

Xác định tài sản phải trả đương sự, trả lại tài sản, chuyển cơ quan khác xử lý hoặc tịch thu sung công…

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 366           Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

Có TK 333  Các khoản phải nộp Nhà nước

Có TK 331  Các khoản phải trả đương sự

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển tài khoản:

  • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
  • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
  • Nhập Số lượng, Đơn giá.
  • Chọn Quyết định.

4. Nhấn Cất.

 

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY