1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R12 (Phát hành ngày 18/02/2022)

 1. Kế toán yêu cầu in Phiếu nhập kho thông tin Lệnh nhập kho phần mềm mặc định theo Phiếu nhập kho để không mất thời gian khai báo
 2. Kế toán yêu cầu in Phiếu thu, Phiếu chi có thể lưu được tùy chọn theo lần in gần nhất để tiết kiệm thời gian chọn lại
 3. Kế toán yêu cầu phần mềm đáp ứng in Biên bản kiểm kê tài sản, tang vật Mẫu số C26-THA theo TT78

R11 (Phát hành ngày 20/10/2021)

 1. Kế toán yêu cầu tạo mới dữ liệu từ năm trước
 2. Kế toán yêu cầu gửi được báo cáo tài chính tổng hợp lên đơn vị cấp trên
 3. Yêu cầu bổ sung thêm thông tin khách hàng xác nhận thỏa thuận

R10 (Phát hành ngày 15/08/2021)

 1. Kế toán yêu cầu theo dõi được TK 111, 112 chi tiết theo từng QĐ thi hành án để đáp ứng yêu cầu quản lý tại đơn vị
 2. Kế toán yêu cầu phần mềm mặc định Loại giá trị tương ứng với TK hạch toán để tránh hạch toán sai sót
 3. Kế toán mẫu C01 – Phiếu xác định giá trị tài sản tang vật, hiển thị tên tang vật để đối chiếu với phiếu nhập kho
 4. Kế toán mong muốn in mẫu CT13-THA: Bảng kê các khoản nộp NSNN (TT78) theo đúng mẫu thông tư
 5. Kế toán yêu cầu in được mẫu D63/THADS: Lệnh nhập kho theo QĐ/2030
 6. Kế toán yêu cầu in được mẫu D64/THADS: Lệnh xuất kho theo QĐ/2030
 7. Kế toán yêu cầu in mẫu C01-THA: Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án khi rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ trả cho đương sự
 8. Kế toán yêu cầu in Phiếu kết chuyển tài khoản lấy tên Quyết định Có
 9. Kế toán yêu cầu trên Phiếu yêu cầu kết chuyển tài khoản tự động lên đối tượng có khi trên Danh mục QĐ không khai báo đối tượng được THA để tiết kiệm thời gian chọn lại
 10. Kế toán yêu cầu mẫu S09: Sổ chi tiết không bị âm khi phát sinh Nợ, Có của 1 tài khoản trong cùng 1 ngày để báo cáo lên đúng thực tế tại đơn vị
 11. Kế toán yêu cầu từ mẫu S03-THA: Bảng cân đối phát sinh có thể xem được sổ cái chi tiết từng khoản để kiểm tra số liệu nhanh hơn
 12. Kế toán yêu cầu Phát hành Séc khi in UNC C4-02c/KB lưu thông tin đã khai báo trên tham số để dễ dàng kiểm tra lại chứng từ
 13. Kế toán yêu cầu in biểu B04: Báo cáo tài sản, vật chứng thu chưa xử lý (TT78) căn cứ thu phải sắp xếp theo ngày của yct tăng dần để tiện việc kiểm tra số liệu

R9 (Phát hành ngày 28/04/2021)

 1. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu gửi được báo cáo Mẫu số 03, Mẫu số 04 Tổng hợp lên đơn vị chủ quản
 2. Kế toán yêu cầu cho phép danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới đã gửi lên

R8 (Phát hành ngày 09/04/2021)

 1. Kế toán yêu cầu xuất được mẫu Ủy nhiệm chi để gửi lên DVC
 2. Kế toán yêu cầu chứng từ kết chuyển có thêm cột số chứng từ gốc để có thể dễ dàng đối chiếu
 3. Kế toán muốn in được Chứng từ kết chuyển ở giao diện in Chứng từ nghiệp vụ khác để không phải làm bên ngoài
 4. Kế toán yêu cầu khi khai báo Căn cứ lập để in Chứng từ kết chuyển lưu lại cho lần in sau
 5. Kế toán yêu cầu cho phép sao chép từ Chứng từ nghiệp vụ khác sang Phiếu thu, Nộp tiền vào tài khoản để khách hàng không mất nhiều thời gian nhập liệu
 6. Kế toán yêu cầu báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật hạch toán vào TK 001, 002
 7. Kế toán yêu cầu báo cáo thi hành án lấy được số dư tài sản, tang vật hạch toán vào TK 001, 002
 8. Kế toán yêu cầu in Mẫu số 06: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN theo NĐ 11/2020/NĐ-CP
 9. Kế toán yêu cầu khi sao chép chứng từ Phiếu nhập kho sang Phiếu kết chuyển lấy được Mã tài sản để hạch toán đầy đủ
 10. Kế toán yêu cầu mẫu Ủy nhiệm chi theo NĐ 11/2020/NĐ-CP cho phép cộng gộp các dòng chi tiết khi gửi kèm bảng kê và không hiển thị Niên độ NS
 11. Yêu cầu khách hàng sử dụng chính thức phải đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử

R7 (Phát hành ngày 16/01/2021)

 1. Kế toán đơn vị chi cục yêu cầu xuất được các báo cáo để gửi lên cấp trên
 2. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu nhận được các báo cáo của các đơn vị cấp dưới
 3. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “B02-THA_Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản toàn ngành” của các đơn vị cấp dưới
 4. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “B01-BCTC: Báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới” của các đơn vị cấp dưới
 5. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số 03: Báo cáo tổng hợp tình hình thu nộp phí thi hành án” của các đơn vị cấp dưới
 6. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số 04: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA” của các đơn vị cấp dưới
 7. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu tổng hợp được báo cáo “Mẫu số S03-THA: Bảng cân đối phát sinh” của các đơn vị cấp dưới
 8. Kế toán đơn vị cấp trên yêu cầu gửi được báo cáo “B02-THA_Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản toàn ngành” tổng hợp lên đơn vị chủ quản

R6 (Phát hành ngày 11/01/2021)

 1. Đáp ứng in mẫu B01/BCTC-THA_Báo cáo tài chính
 2. Kế toán yêu cầu in mẫu báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế THA theo quy định
 3. Kế toán yêu cầu in mẫu báo cáo tình hình thu phí, nộp phí THA đáp ứng báo cáo thông tư
 4. Cập nhật danh mục mã thống kê

R5 (Phát hành ngày 19/12/2020)

 1. Kế toán yêu cầu đáp ứng tính năng Thay đổi CHV thi hành án
 2. Kế toán yêu cầu in được mẫu S08-THA: Sổ chi tiết tờ rơi theo dõi tài sản, vật chứng theo Quyết định thi hành án hoặc theo yêu cầu thu
 3. Kế toán yêu cầu in được mẫu C4-02c: Ủy nhiệm chi (nộp thuế)
 4. Kế toán yêu cầu in được mẫu S01-THA: Sổ nhật ký chung
 5. Kế toán yêu cầu in được mẫu S02-THA: Sổ cái
 6. Kế toán yêu cầu in được mẫu S03-THA: Bảng cân đối số phát sinh
 7. Kế toán yêu cầu in được mẫu S04-THA: Sổ quỹ tiền mặt
 8. Kế toán yêu cầu in được mẫu S06-THA: Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ (hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)
 9. Kế toán yêu cầu in được mẫu B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
 10. Kế toán yêu cầu in được mẫu B03-THA: Thuyết minh báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
 11. Kế toán yêu cầu in được mẫu B07-THA: Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án bằng tiền, tài sản

R4 (Phát hành ngày 03/12/2020)

 1. Kế toán yêu cầu cho phép cảnh báo khi khai báo chứng từ không đúng để tránh bị sai sót
 2. Kế toán yêu cầu cho sao chép thông tin tài khoản hạch toán của các chứng từ
 3. Khách hàng yêu cầu in chứng từ kết chuyển lấy được căn cứ lập
 4. Khách hàng yêu cầu đáp ứng nghiệp vụ Chuyển CHV theo dõi Quyết định thi hành án
 5. Kế toán yêu cầu bổ sung Lý do nhập trên phiếu nhập kho
 6. Kế toán yêu cầu tự động sinh giấy kết chuyển đồng thời khi thu phí thi hành án
 7. Đáp ứng in mẫu S05-THA: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
 8. Đáp ứng in mẫu B04-THA: Báo cáo tài sản, vật chứng thu chưa xử lý
 9. Đáp ứng in mẫu B05-THA: Báo cáo phân tích số dư tài khoản
 10. Đáp ứng in mẫu B06-THA: Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản

R3 (Phát hành ngày 24/11/2020)

 1. Đáp ứng in mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN
 2. Đáp ứng in mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi (NĐ 11/2020/NĐ-CP)
 3. Đáp ứng in mẫu C4-02b/NS: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (NĐ 11/2020/NĐ-CP)
 4. Đáp ứng in mẫu C01-THA: Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án
 5. Đáp ứng in mẫu C01-THA: Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật
 6. Đáp ứng in mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản (TT 19/2020/TT-BTC)
 7. Đáp ứng in mẫu C07-THA: Giấy thanh toán tạm ứng
 8. Đáp ứng in mẫu C10-THA: Bảng kê mua hàng
 9. Đáp ứng in mẫu S07-THA: Sổ kho theo dõi tài sản, vật chứng
 10. Đáp ứng in mẫu S09-THA: Sổ chi tiết tài khoản
 11. Đáp ứng in mẫu C4-01/KB: Ủy nhiệm thu
 12. Cho phép xóa nhanh Số dư đầu kỳ
 13. Kế toán yêu cầu in mẫu Bảng kê xuất quỹ, Bảng kê nhập quỹ, Bảng kê nộp NSNN, Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN in theo lô thì lên một chứng từ
Cập nhật 07/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY