1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Chung
  6. Tôi muốn ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô trên phần mềm làm như thế nào?