1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Chung
  6. Tôi muốn thay đổi tên người ký trên chứng từ hoặc báo cáo thì làm thế nào?

Tôi muốn thay đổi tên người ký trên chứng từ hoặc báo cáo thì làm thế nào?

Để thay đổi tên người ký trên báo cáo, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn. Chọn Người ký

  • Điền tên người ký rồi ấn Đồng ý ⇒ Mở lại báo cáo hoặc chứng từ rồi kiểm tra.
Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support