1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Chung
  6. Tôi muốn phần mềm tự động sinh chứng từ đồng thời thì phải làm thế nào?

Tôi muốn phần mềm tự động sinh chứng từ đồng thời thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện.

Khi làm chứng từ thu phí THA phần mềm không hỏi “Bạn có muốn sinh chứng từ đồng thời không?’

2. Giải pháp.

Chứng từ phân phối Nợ TK3374/ Có TK 3361, 3381, 33381 được sinh đồng thời tại bước thu phí THA ( Nợ TK 111,112,331/Có TK1312)

Trường hợp khi làm chứng từ thu phí THA phần mềm không sinh được chứng từ đồng thời tự động kế toán cần kiểm tra như sau:

  1. Vào hệ thống/ Tùy chọn/ Thiết lập cảnh báo.
  2. Tại mục thiết lập cảnh báo kiểm tra tích vào ô cảnh báo lập chứng từ đồng thời cho TK 1312.

Sau đó nhấn Đồng ý là được.

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support