1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Chung
  6. Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu máy tính từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác?

Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu máy tính từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác?

Biểu hiện

Khi muốn chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác làm việc hoặc muốn mang dữ liệu kế toán ở cơ quan về nhà làm

Bước 1: Sao lưu dữ liệu ở máy tính tại đơn vị

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Sao chép tệp dữ liệu sao lưu ở bước 1 ra USB hoặc gửi tệp dữ liệu sao lưu qua Mail

  • Tìm bản sao lưu dữ liệu

Sau khi sao lưu ở bước 1, vào thư mục chứa dữ liệu (Ví dụ D:\LUU_MISAPANDA2021\), tích chọn Date modified để tìm tới dữ liệu vừa sao lưu.

  • Copy dữ liệu vừa sao lưu vào USB hoặc qua mail

Trường hợp không có USB bạn gửi dữ liệu bằng cách đính kèm vào nội dung mail (gửi mail cho chính mình).

Bước 3: Thực hiện cài phần mềm ở máy tính mới

Xem hướng dẫn tại đây (Nên chọn đúng phiên bản bộ cài ở máy tính tại cơ quan)

Bước 4: Ở máy tính mới, copy dữ liệu từ USB vào ổ đĩa trong máy hoặc mở mail và tải dữ liệu về

Lưu ý : Nên copy file sao lưu để ở ổ cứng của máy như ổ D hoặc E (khuyến cáo không nên để ở ổ C hoặc Desktop)

Bước 5: Phục hồi dữ liệu sau đó đăng ký giấy phép sử dụng

  • Phục hồi dữ liệu theo hướng dẫn tại đây.
  • Sau khi đăng nhập vào dữ liệu, bạn thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support