1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Chung
 6. Tôi muốn in chứng từ hàng loạt thì làm thế nào?

Tôi muốn in chứng từ hàng loạt thì làm thế nào?

Vấn đề

Bạn muốn in các phiếu thu trong tháng 12 thì thao tác theo 2 bước sau

Bước 1

 • Mở bất kỳ phiếu thu cần in lên. Trên giao diện chi tiết của chứng từ, nhấn vào biểu tượng nút In .
 • Trên giao diện In, chọn loại chứng từ cần in, ở đây ta chọn Phiếu thu, rồi tích vào In theo lô
 • Nhấn Thực hiện.

Bước 2

 • Trên giao diện Chọn chứng từ , chọn khoảng thời gian muốn in các chứng từ đó
 • Tích chọn các chứng từ cần in, nhấn Đồng ý. 
 • Khi đó phần mềm sẽ hiển thị tất cả chứng từ bạn chọn để in hàng loạt.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support