1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Chung
  6. Làm thế nào khi in báo cáo, chứng từ bị lệch giấy, mất lề, bị nhảy 2 trang…?

Làm thế nào khi in báo cáo, chứng từ bị lệch giấy, mất lề, bị nhảy 2 trang…?

In báo cáo bị lệch không đúng với trang giấy in , bị mất lề hoặc mất thông tin

Nguyên nhân: Do chọn sai khổ giấy in

Giải pháp: Khi thực hiện lệnh in, chọn lại khổ giấy đúng trên máy in

  • Nếu in A4 thì chọn khổ giấy A4
  • Nếu muốn in khổ giấy A5 mà trên máy in chỉ có khay giấy A4 thì chọn khổ giấy A4 – khổ dọc và khi in trên phần mềm thì chọn mẫu Giấy cuộn – A5

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support