Nhập khẩu từ chương trình khác

Cho phép nhập khẩu các danh mục chấp hành viên, đối tượng,…quyết định từ chương trình khác.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ chương trình khác.

2. Tích chọn các danh mục cần nhập khẩu.

3. Chọn dữ liệu kế toán nguồn để nhập khẩu.

4. Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support