Bảo trì dữ liệu

Cho phép sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng (do mất điện bất ngờ, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Bảo trì dữ liệu.

2. Chọn Tháng, Năm cần bảo trì.

3. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể kéo dài.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support