Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

Cho phép kiểm tra tính hợp lệ của việc khai báo số dư chi tiết theo từng tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Kiểm tra tính hợp lệ của số dư (hoặc nhấn tổ hợp phím Crtl+Shift+S)

2. Chọn Loại số dư cần kiểm tra. Nhấn Lọc dữ liệu.

3. Phần mềm sẽ tự động liệt kê các chứng từ hạch toán không phù hợp và thông báo lỗi chi tiết tương ứng với số dư chi tiết của từng tài khoản.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support