Bảo dưỡng dữ liệu

Cho phép sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng (do mất điện bất ngờ, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…) hoặc khi nhập liệu chọn QĐ, đối tượng… mà ra ký hiệu mã hóa thì chạy bảo dưỡng dữ liệu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Bảo dưỡng dữ liệu.

2. Nhấn Thực hiện để phần mềm tiến hành bảo dưỡng dữ liệu.

Lưu ý: Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support