Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Cho phép kiểm tra việc hạch toán trên các chứng từ có đảm bảo theo đúng quy định hay không.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A)

2. Chọn Khoảng thời gian cần kiểm tra chứng từ.

3. Chọn loại chứng từ cần kiểm tra. Nhấn Lọc dữ liệu.

4. Phần mềm sẽ tự động liệt kê các chứng từ hạch toán không phù hợp và thông báo lỗi chi tiết tương ứng với từng chứng từ.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support