1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Theo từng nghiệp vụ
  6. Phiếu kết chuyển
  7. Tôi cất chứng từ phần mềm báo “Số tiền chuyển trả đối tượng vượt quá số tạm thu của đối tượng… và quyết định… Ghi sổ không thành công” thì phải làm như thế nào?

Tôi cất chứng từ phần mềm báo “Số tiền chuyển trả đối tượng vượt quá số tạm thu của đối tượng… và quyết định… Ghi sổ không thành công” thì phải làm như thế nào?

Biểu hiện:

Khi cất chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản phần mềm báo: “Số tiền chuyển trả đối tượng vượt quá số tạm thu của đối tượng… và quyết định… Ghi sổ không thành công”.

Giải pháp: 

Xảy ra 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1:

Nếu số tạm thu đó của năm trước chuyển sang thì kiểm tra lại số dư đầu năm như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\ Sổ cái\Nhập số dư ban đầu Chọn Tài khoản cần nhập số dư (3374, 333, …) kích đúp chuột ấn nhập số dư và nhập lại cho đúng theo quyết định và đối tượng.

2. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

3. Vào lại chứng từ kết chuyển đó ấn ghi sổ lại là được.

  • Trường hợp 2:

Nếu số tạm thu đó phát sinh trong năm nay thì anh/chị kiểm tra như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tìm kiếm chọn tham số Tìm theo chọn Quyết định, gõ Giá trị bằng Quyết định cần tìm, xong ấn tìm kiếm

2. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

3. Kiểm tra xem Quyết định đó số tiền phát sinh là bao nhiêu, nhập lại cho đúng, xong vào lại chứng từ kết chuyển đó ấn ghi sổ lại là được.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support