1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Theo từng nghiệp vụ
  6. Phiếu kết chuyển
  7. Khi in chứng từ kết chuyển không lấy được dòng “Căn cứ lập chứng từ…” phải làm như thế nào?

Khi in chứng từ kết chuyển không lấy được dòng “Căn cứ lập chứng từ…” phải làm như thế nào?

Biểu hiện:

Khi in Chứng từ kết chuyển dòng “Căn cứ lập chứng từ…” đang để trống như hình:

Giải pháp: 

1. Khi in Chứng từ kết chuyển ấn thực hiện:

2. Phần mềm hiện Thông tin bổ sung nhập Căn cứ lập vào đó

3. Xong ấn đồng ý

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support