Tìm kiếm

Cho phép người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các nghiệp vụ phát sinh theo các điều kiện khác nhau như: ngày chứng từ, số chứng từ, tài khoản có, tài khoản nợ…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Nghiệp vụ\Tìm kiếm hoặc nhấn vào menu Tìm kiếm trên thanh công cụ.

2. Chọn các điều kiện tìm kiếm: Tìm theo, Phép toán, Giá trị.

3. Nhấn Thêm để bổ sung điều kiện tìm kiếm vào danh sách điều kiện tìm kiếm.

4. Nhấn Cập nhật.

5. Nhấn nút Tìm kiếm. Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm các nghiệp vụ phát sinh theo điều kiện đã chọn.

6. Nhấn Xem chứng từ nếu muốn xem chi tiết từng chứng từ tìm được.

7. Nhấn In nếu muốn in chứng từ tìm được.

8. Nhấn Xuất khẩu excel nếu muốn xuất khẩu danh sách vừa tìm kiếm ra file excel.

  • Nhấn Yes nếu muốn mở file xuất khẩu

  • Nhấn No để đóng thông báo này.

9. Nhấn Kết thúc để đóng hộp thoại tìm kiếm chứng từ.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support