Hỗ trợ lãnh đạo

Cho phép theo dõi tổng quát tình hình thu, chi và dòng vận động tài chính của đơn vị diễn ra trong 1 kỳ nhất định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Nghiệp vụ\Hỗ trợ lãnh đạo hoặc nhấn vào menu Hỗ trợ lãnh đạo trên thanh công cụ.

2. Chọn kỳ báo cáo, chọn Từ ngày, Đến ngày.

3. Chương trình hiển thị màn hình các biểu đồ phân tích số tiền, tài sản đã thu trong tháng, số dư tiền mặt tại quỹ, so sánh giữa số đã thu và số phải thu theo tháng.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY