In báo cáo

Cho phép in các báo cáo tài chính, báo cáo tài sản, tang vật… của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Nghiệp vụ\In báo cáo.

2. Xem hướng dẫn chi tiết in báo cáo tại đây.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support