1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Bắt đầu sử dụng
  5. Khai báo số dư ban đầu
  6. Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng và quyết định

Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng và quyết định

Giúp anh/chị nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng, ví dụ TK 131, 137, 331, 333, 337.

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào tài khoản cần nhập số dư.

3. Chọn Loại đối tượng, Quyết định, Chấp hành viên, Tài khoản, Loại giá trị.

4. Nhập số dư tương ứng cho các đối tượng trên từng dòng.

5. Nhấn Cất giữ.

6. Nhấn Kết thúc để hoàn tất việc nhập số dư cho TK.

Cập nhật 12/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support