B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản

1. Khi xem báo cáo B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.1.1 Các khoản thu, nộp NN” lên âm thì làm thế nào?

2. Khi xem báo cáo B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần A.I.1.2 Các khoản trả lại đương sự” lên âm thì làm thế nào?

3. Báo cáo B01-THA chỉ tiêu “Phần B.I.2 – Khoản tạm giữ do cơ quan công an chuyển sang” theo CHV bị âm thì làm thế nào?

4. Khi xem Báo cáo B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.8 – Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ bị âm thì làm thế nào?

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY