Báo cáo B01-THA chỉ tiêu “Phần B.I.5 Thu trước Quyết định thi hành án” theo CHV bị âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.5 Thu trước Quyết định thi hành án” lên âm

Giải pháp:

1. Kiểm tra lại Dư có đầu kỳ TK 3375 loại giá trị là tiền của CHV đó đúng chưa
Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư đầu kỳ\Chọn TK 3375, chọn loại giá trị là tiền hoặc tài sản, lọc CHV cần xem:


Kiểm tra xem số dư đúng chưa, nếu chưa đúng anh chị nhập lại đúng theo số liệu thực tế của đơn vị.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support